CapaDin

Kategorija:

Opis

Dokazana kvaliteta – mat unutarnja boja.

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, slabog miris
  • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • razrjeđuje se vodom, ekološki prihvatljiva boja
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • lako se obrađuje

Preuzimanje: 

CapaDIN_2010_TI

Sigurnosno Tehnički List – CapaDIN