Wallton 15
Wallton 1Wallton 2Wallton 3Wallton 4Wallton 5Wallton 6Wallton 7Wallton 8Wallton 9Wallton 10Wallton 11Wallton 12Wallton 13Wallton 14Wallton 15Wallton 16Wallton 17Wallton 18Wallton 19Wallton 20

Wallton

Category: , .

Product Description

Wallton

The freshly updated Wallton collection from rasch forms a strong team along with its paintable partners such as Wallton Premium, Pure and Profivlies and has been impressing customers for years with its untreated, white textured wallpapers. These come in the form of a special non-woven material especially designed as a paintable. This provides customers with an abundance of design options as these works of wall art are simply crying out to be personalised with individual paint colours.

Additional Information

Dodatne informacije

PRIPREMA PODLOGE Da bi se postigao optimalni rezultat vrlo je važna ispravna priprema podloge.Bitno je da je podloga suha,glatka,čvrsta,čista,da upija i da se na nju lako materijal nanosi.Ako se slijede ova osnovna pravila tapaciranje ide svakom lako od ruke.ali šta to ustvari znači ? Kao prvo potrebno je naglasiti da je pogrešna predrasuda da se u novogradnji zbog preostale vlažnosti ne trbaju koristiti tapete jer ako je podloga dobro pripremljena tapete se mogu i u novogradnji postavljati bez problema.Prije svega je potrebno ostatke starih tapeta odstraniti.Sa tapetom koja se na suho uklanja to ide vrlo brzo i bez problema. U suprotnom slučaju se stare tapete skidaju sa vodom ili odstranjivačem za tapete i onda se sa lakoćom odstrane.Stare premaze koji se kredaju potrebno je oprati vodom ili odstranjivačem za tapete .Nakon sušenja zidove treba učvrstiti sa Tiefgrundom . Kod ostalih premaza kao što su disperzivne boje uljani lakovi treba provejeriti koliko ti slojevi čvrsto drže . Provjeru možemo izvršiti tako što pomoću selotejpa koji zalijepimo na zid ako se ukažu ostatci boje na selotejpu stari slojevi boje se moraju ukloniti.U suprotnom stare premaze premažemo odgovarajućom impregnacijom (u suprotnom ljepilo neće držati).Stare podloge koje nisu čvrsto vezane treba obraditi sa temeljnim premazom.Da bi se popunile neravnine i rupe na podlozi treba isključivo koristiti gipsane špahtle. NOVA ŽBUKA Podloga mora biti suha i svijetla takođe žbuka se mora sušiti šest sedmica da bi se moglo vršiti tapaciranje.Ako postoji sumnja da je podloga vlažna prostor treba dobro izračiti.Pošto je nova žbuka jako upijajuća podloga potrebno je prije tapaciranja izvršiti dubinsko impregniranje podloge. POTREBNI PRIBOR – tapecrski sto – kanta i drvo za miješanje – obična olovka – skalpel – skalpel za rezanje uglova – četka za tapaciranje – metar ,vaservaga,gumeni valjak i spužvasti valjak. REZANJE TAPETA Potrebnu dužinu će te dobiti kada na visinu prostorije dodate između 5-10cm. NANOŠENJE LJEPILA NA TAPETE Ovisno o vrsti tapete koristimo odgovarajuće ljepilo.Tapete po dužini ravnomjerno namazati ljepilom i presavit u omjeru2/3:1/3 Obratiti pažnju na vrijeme sušenja ljepila . LJEPLJENJE Uvijek se počinje na osvjetljenjim mjestima tj. kraj prozora. Prva traka tapete se postavlja pomoću vaservage da bi sljedeće bile postavljene pod pravilnim uglom.Tapeta se sa tapacirskom četkom ili gumenim valjkom pritišće i to od sredine prema vanjskoj ivici tako da ne bi ostali mjehurići.Djelove koji će se spajati treba pažljivo uklonuti ostatke ljepila koji se istisnu pomoću spužve ili mokre krpe,ostatke ljepila ne treba ribati.Dok se ljepilo suši treba paziti da je grijanje isključeno i da nema propuha jer može doći do pucanja tapete na sastavima. ZAVRŠETAK TAPACIRANJA Za čist i precizan zavšetak tapacirana najbolje je koristiti ravan predmet pomoću kojeg će se sa skalperom ravno izrezati tapeta. Ovu metodu završetka tapaciranja koristiti na podnim lajsnama i plafonima. UGLOVI Širina tapete nesmije biti tapacirana preko cijelog ugla .Ugao smije preći 1-2cm onda se tapeta sječe i sa istim komadom tapete nastavljamo sljedeći zid. PROZORI Tapeta se stavlja sa jedne strane prozora tako da višak materijala dosegne do rama prozora. Onda treba tapetu na visini klupe prozora i gornje ivice prozora urezati,tako da se višak savije.Višak na ramu prozora i na klupi se izrezuju.Poslije toga se tapacira ispod prozora i sa druge strane. VRATA Tapaciranje početi sa jedne strane. Tapeta se postavi u visini gornjeg obima vrata i izreže na dvije polovine.Po dužini vanjske ivice (rama) se postavi tapeta i višak odreže. Na isti način se višak prilagodi gornjoj ivici vrata. RADIJATORI Tapaciranje iza radijatora se preporučuje sa svih strana po 10-20cm ili u slučaju da tapeta treba da prolazi iza cijelog radijatora koristimo uži gumeni valjak . Najbolje riješenje je prefarbati zid iza radijatora sa sličnim tonom u kojem je tapeta. UTIČNICA I SVJETLOSNI ŠALTERI Kao prvo se mora isključiti struja ili odgovarajući osigurač.Zatim skidamo plastiku i preko kompletne utičnice ili šaltera lijepimo tapetu , kada se ljepilo osuši pomoću skalpera izrezujemo višak tapete i moramo paziti da površina koja se izrezuje ne prelazi plastiku koju vraćamo. FLIS-TAPETE RASCH flis tapete se postavljaju vrlo lako i brzo . Za ljepljenje tapete koristimo odgovarajuće ljepilo po preporuci prodavca. Kod flis tapeta potrebno je namazati zid ljepilom i onda nanosimo tapetu na zid . Tapaciranje uglova,radijatora,prozora plafona i ostalih površina se vrši prema već prema objašnjenom principu.