Histolith

Boje historijske arhitekture namijenjene održavanju spomenika kulture

Ton karte Histolith rezultat su saradnje Caparola i stručnjaka iz Zavoda za zaštitu spomenika te restauratora i službi za održavanje spomenika kulture. 

S preko 360 boja, od kojih je dio nalazio primjenu u historijskoj arhitekturi, ovo je optimalno pomagalo stručnjacima za održavanje spomenika i sanaciju starih zgrada – ono uspostavlja vezu između stilova u arhitekturi i tonova boje koji u njima prevladavaju. 

Polazna tačka tonova boje su mineralni pigmenti otporni na UV zračenje. Ton karte se temelje na restauratorskim nalazima boje, od kojih je sa odabranih historijskih objekata uzet uzorak i integriran u palete boja. 

Ton karte

Za svakodnevni rad na objektu – u praktičnom formatu od 21×5 cm s maksimalno 2 tona na jednom listu.

Mape nijansi

Namijenjene visokokvalitetnoj prezentaciji kod klijenta – obje mape sadrže svaki ton boje u veličini DIN A5, koje se može pojedinačno izvaditi.

Tonovi boje su razvrstani u:


Imena tonova boje odabrana su na osnovi povijesnog označavanja pigmenata i naziva materijala i nalaze se na stražnjoj strani, zajedno s referentnom vrijednošću svjetline, metričkim LCH vrijednostima, mogućnošću miješanja u različitim sustavima veziva i s naznakom uzorkovanog objekta. 

Ton karte Histolith dostupne su kao palete i kao mape s tonovima boje. Obje izvedbe sadrže potpuno iste informacije o tonu boje i o nalazima.