Capatect Porengrundputz

Opis

Gotova zamiješana, hidrofobna mineralna temeljna žbuka koja se rabi kao tampon sloj za otopljene soli, posebno prilagođena za Capatect sustav žbuka za saniranje Rapid. Temeljna žbuka s velikim sadržajem pora za taloženje soli koje se nalaze u materijalu od kojega je izrađen zid. Žbuka za izravnavanje neravnina na zidovima.

  • Temeljna žbuka za skupljanje (akumuliranje) soli u Capatect sustavu žbuka za saniranje.
  • Odgovara normi ÖNORM B 3345 kao i normi ÖNORM EN 998-1.
  • Certificirana sukladno WTA smjernici.
  • Osnova vezivnog sredstva: vapno / cement
  • Veliki sadržaj zračnih pora
  • Otpornost na smrzavanje i otopljene soli
  • Velika propusnost vodenih para