Pergit Spritzputz

Opis

Mineralni tvornički suhi mort na bazi vapna i cementa za mineralne podloge. Kao pokrivna žbuka na vapnenocementnim i strojnim donjim žbukama, za vanjske i unutarnje radove. Kod saniranja starih kuća na Capatect Sanierputz Rapid i Capatect Sanierputzsystem WTA. Kod lakih temeljnih žbuka i žbuka za toplinsku izolaciju (ovdje treba nanijeti ispunu sa Capatect leichtspachtel). ◦jako dobra obradivost ◦propusnost vodene pare ◦slabo naprezanje ◦otpornost na atmosferilije ◦odbija vodu

Capatect_Pergit_Spritzputz_TI